Wyposażenie ortopedyczne i rehabilitacyjne nie należy do najtańszych, niemniej osoby niepełnosprawne dalej potrzebują odpowiedniego sprzętu dla siebie, bez którego nie będą w stanie sprawnie żyć. Na szczęście NFZ refunduje sprzęt dla niepełnosprawnych, o ile oczywiście spełnimy kilka warunków. Na szczęście nie są one wygórowane. Rodzaje sprzętu dla niepełnosprawnych refundowany z […]

Można wyróżnić wiele chorób i schorzeń, których następstwem może być niedowład fizyczny, problemy z pionizacją ciała do pozycji stojącej, czy też inne ograniczenia fizyczne, które nie pozwalają na to, aby prowadzić aktywne życie rodzinne i zawodowe. Wśród takich chorób można wskazać zanik mięśni, bądź postępujące ich osłabienie, porażenie mózgowe, niedowład […]

W zasadzie nigdy nie możemy być pewni tego, jak będzie wyglądało nasze życie za pięć, dziesięć lat, a tak naprawdę nie możemy być pewni nawet jutra. Nawet wtedy gdy mogłoby się wydawać, że nasze życie jest wręcz idealne to niestety los może nam szybko pokazać, że szczęścia nie można być […]

Nie wszyscy wiedzą, że pomoc hospicjum jest bezpłatna, ale refunduje ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie wszyscy wiedzą, że medycyna paliatywna to pomoc nie tylko w terminalnym ostatnim stadium choroby, czyli takim, w którym leczenie farmakologiczne zostało zakończone, ale i podczas wcześniejszych stadiów choroby. Zostało naukowo udowodnione, że im szybciej pacjent […]

Serce jest organem, który nie tylko jest nam niezbędny do życia, ale zarazem jest jedną z najbardziej charakterystycznych części ciała, która fascynowała człowieka od zarania dziejów. Z racji specyfiki swej pracy wszelkie próby zbadania serca, a w dalszej perspektywie także wyleczenia, były bardzo utrudnione, by nie stwierdzić, że wręcz niemożliwe. […]