Jakie istnieją hospicja w Polsce i dla kogo są przeznaczone?

Nie wszyscy wiedzą, że pomoc hospicjum jest bezpłatna, ale refunduje ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie wszyscy wiedzą, że medycyna paliatywna to pomoc nie tylko w terminalnym ostatnim stadium choroby, czyli takim, w którym leczenie farmakologiczne zostało zakończone, ale i podczas wcześniejszych stadiów choroby.

Zostało naukowo udowodnione, że im szybciej pacjent zostanie objęty opieką paliatywną, tym lepiej dla jego zdrowia – tak fizycznego jak i psychicznego, a wiadomo że stan psychiczny człowieka przekłada się na jego zdrowie fizyczne.

Rodzaje hospicjów w Polsce?

dwa modele działalności hospicyjnejstacjonarny w specjalnym ośrodku najczęściej działającym przy szpitalach i klinikach onkologicznych jak i domowy – najkorzystniejszy dla pacjenta. Ze stacjonarnej opieki mogą skorzystać pacjenci, którzy nie mają rodziny, bliskich, osoby samotne lub takie, którym rodzina z różnych względów nie może lub nie potrafi zapewnić odpowiedniej opieki.

Natomiast domowa pomoc hospicjum jest przeznaczona dla osób chorych, którym rodzina może ją zapewnić i potrafi zaopiekować się odpowiednio umierającym członkiem rodziny.

Kto i jak może dostać się do hospicjum?

Aby skorzystać z opieki w hospicjum wystarczy mieć skierowanie od lekarza prowadzącego i potwierdzenie zakończenia i sposobu leczenia farmakologicznego, rodzaju schorzenia. Zgłaszając się do takiej placówki należy mieć przy sobie całą dokumentację medyczną, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty. Przy przyjęciu pacjent lub jego przedstawiciel prawny podpisuje zgodę na leczenie w placówce hospicyjnej.

Pacjent powinien wskazać osobę lub osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i wszystkie niezbędne dane kontaktowe. Również powinna znaleźć się informacja o pielęgniarce i lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).Jeśli te warunki zostaną spełnione, a lekarz hospicjum zdecyduje o przyjęciu pacjenta, chory zostanie otoczony najlepszą opieką paliatywną i hospicyjną, jaką zapewniają te wyspecjalizowane placówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Niepełnosprawność ruchowa to jeszcze nie koniec świata!

W zasadzie nigdy nie możemy być pewni tego, jak będzie wyglądało nasze życie za pięć, dziesięć lat, a tak naprawdę nie możemy być pewni nawet jutra. Nawet wtedy gdy mogłoby się wydawać, że nasze życie jest wręcz idealne to niestety los może nam szybko pokazać, że szczęścia nie można być […]