Nie wszyscy wiedzą, że pomoc hospicjum jest bezpłatna, ale refunduje ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie wszyscy wiedzą, że medycyna paliatywna to pomoc nie tylko w terminalnym ostatnim stadium choroby, czyli takim, w którym leczenie farmakologiczne zostało zakończone, ale i podczas wcześniejszych stadiów choroby. Zostało naukowo udowodnione, że im szybciej pacjent […]

Serce jest organem, który nie tylko jest nam niezbędny do życia, ale zarazem jest jedną z najbardziej charakterystycznych części ciała, która fascynowała człowieka od zarania dziejów. Z racji specyfiki swej pracy wszelkie próby zbadania serca, a w dalszej perspektywie także wyleczenia, były bardzo utrudnione, by nie stwierdzić, że wręcz niemożliwe. […]